Archive for the ‘Woody Guthrie’ Category

2010-09-14

September 13, 2010

Woody Guthrie: Jesus Christ (1946)

Woody Guthrie är en av de sanna amerikanska folkhjältarna. Så uppriktig och övertygad och alltid på de svagas sida mot kapital, fascism, lagar och förtryck. Det är svårt att inse idag, men denne populäre artist var uttalad motståndare till hela idén med privat egendom. En åsikt som idag skulle placera honom långt till vänster om vad som över huvud taget är möjligt att framföra i offentligheten i USA. Eller i Sverige för den delen.

I Jesus Christ berättar Guthrie historien om Jesus från en uttalat politisk synvinkel. Han tar fasta på den Dostojevskijska idén att om Jesus återkom till jorden idag och predikade det han predikar i Nya Testamentet skulle han återigen gå en grym död till mötes för maktens händer. Detta gör han till tonerna av den gamla populära folksången Jesse James.

Som ni kanske förstått vid det här laget är banden mellan radikala bibeltolkningar och folklig socialism i det gamla USA något av det vackraste och mest fascinerande jag vet. Vredens Druvor-paradigmet. Den ursprungliga arbetarrörelsen delade ju rätt många melodier med väckelserörerelserna om man säger så. Den extrema höger som sitter på makten i USA idag gör det nästan enbart för att de fått den fattiga, folkliga, kristna opinionen i landet att svänga till förmån för deras avskyvärda, korkade sloganpolitik. Annat var det på 40-talet. Själva kvintessensen av detta finns i denna makalöst bra och viktiga låt.

“When Jesus come to town, the working folks around believed what he did say
The bankers and the preachers they nailed him on a cross and they laid Jesus Christ in his grave…”