Archive for the ‘Pete Seeger’ Category

2010-09-02

September 1, 2010

Pete Seeger, Dr. Bernice Johnson Reagon & Jean Ritchie: O, Mary Don’t You Weep (1965)

1965, bara ett par år efter att han plockats bort från senator Joseph McCarthys “svarta lista”, fick Pete Seeger sin egen TV-serie, The Rainbow Quest. Den oförtröttlige protestsångaren hade förstås med gospelartister och sjöng också kända slavsånger.

Här är han tillsammans med Dr. Bernice Johnson Reagon (som vi kommer att få anledning att återkomma till) och Jean Ritchie i en mycket pedagogisk tolkning av O, Mary. Sällan har väl TV-mediet använts till så goda syften som under Pete Seegers The Rainbow Quest. Det är bara att lyssna, njuta och låta sig inspireras.

“In other words…right now…some of these pharaohes may get drown-ded too!”