Archive for the ‘Extrainsatt’ Category

Extrainsatt: Vila I Frid MaLinda Sapp

September 9, 2010

Idag nåddes vi av nyheten att Marvin Sapps fru avlidit av cancer i magen. En mycket obehaglig sjukdom som jag själv förlorat en nära anhörig i. På alla gospelbloggar uppmanas man nu att be för MaLinda Sapp och hennes anhöriga. Jag delar inte Marvin Sapps tro och jag är inte en bedjande man. Jag har inte ens riktigt lyckats få kläm på vad exakt det är Marvin Sapp och hans kyrkas trossystem går ut på.

Han stödde Obama i presidentvalet, men han är inte en uttalat radikal artist på samma sätt som t.ex. Deitrick Haddon eller J. Moss. Kanske är han rentav konservativ i vissa frågor. Men att förlora sin fru i cancer unnar jag inte min värste fiende. Jag hoppas att Marvin Sapp och hans familj nu på något sätt kan finna tröst i sin tro och den optimism, glädje och tacksamhet som hans sånger så ofta uttryckt.

I come to the garden alone
While the dew is still on the roses
And the voice I hear, falling on my ear
The Son of God discloses

He speaks and the sound of His voice
Is so sweet that the birds they hush their singing
And the melody that He sings to me
Within my heart is still ringing

And…and He walks with me
And He talks with me
And He tells me that I am His own
And the joy we share as we tarry there
None other has ever…ever known
None other has ever…ever known