Archive for the ‘1900-tal’ Category

2010-11-22

November 21, 2010

Fisk University Jubilee Quartet: Swing Low, Sweet Chariot (1909)

Nu ska vi långt tillbaka i arkiven. Etthundraett år tillbaka, närmare bestämt…

Fisk Jubilee Singers är den mest grundläggande institutionen inom Jubilee Music, den afrikansk amerikanska, religiösa a capella-sångstil som föregick det som kallades gospel. Ofta sjöng Jubilee-sångarna gamla spirituals, men i mer arrangerad körform, anpassad till universitetens städade körtradition. Lite förenklat kan man säga att det var ur en utom-akademisk, mer folklig tolkning av Jubilee som den ursprungliga gospelmusiken sedan föddes.

De första grupperna bildades på olika skolor i USA. Fisk Jubilee Singers hämtar sitt namn från Fisk University i Nashville, Tennessee och grundades redan 1871. De sjöng för dåvarande president Grant 1872 och 1873 turnerade de i Europa och sjöng för drottning Victoria av England. Kören har givetvis haft en mängd olika medlemmar genom åren och är verksamma än idag.

Såvitt jag vet är deras inspelningar från 1909 (varav flera ligger på youtube) de äldsta inspelningar av gospel, eller jubilee som existerar. Det här är den kändaste av dem. Läs mer om Fisk Jubilee Singers på wikipedia.